Kuan Yin Energie

Zonder stapels lesmateriaal en zonder al te ingewikkelde handelingen.

Kuan Yin is een Chinese Godin van duizenden jaren geleden. Zij wordt de “Godin van Mededogen“ genoemd. Zij is tevens lid van de Witte Broederschap. Ze is de beschermvrouwe van vrouwen en het ongeboren kind. Zij was de woordvoerster van de Witte Broederschap ivm de Magnified Healing energy. Kuan Yin heeft mij de opdracht gegeven samen met haar een cursus te schrijven die eenvoudig van opzet moet zijn. Zonder stapels lesmateriaal en zonder al te ingewikkelde handelingen. De Kuan Yin Energie is eigenlijk te omschrijven als de universele, allesomvattende, niets-eisende liefdes-energie, die recht uit het hart komt.

De cursus is opgesplitst in 4 “graden”. De afzonderlijke gradaties duren elk één dag van ongeveer 10.00-17.00 uur

1e Graad: Harmonie.

De eerste cursus is bedoeld voor hen die de harmonie, de balans in zichzelf willen herstellen. Door het doen van een aantal oefeningen en meditaties ga je jezelf leren kennen en ervaren waar onbalans in je lichaam en geest is. Deze onbalans ga je “herstellen”. Je brengt de harmonie terug in jouw wezen.
Daarnaast is hij uitermate geschikt voor mensen die weinig of geen ervaring hebben met het werken met energie.

2e Graad: Energie.

Tijdens de 2e graads cursus leer je de kosmische energie herkennen. Je leert er mee omgaan en hem hanteren. Je leert hem op te roepen en te sturen. Je leert hoe je anderen, maar zeker ook jezelf, kunt behandelen.
Wat zeker zo belangrijk is: Je leert jezelf te beschermen. Iets waar je in de 1e graads cursus ook mee bezig bent geweest, maar nu wordt het uitgebreid en op een hoger niveau gebracht.

3e Graad: Licht.

Je gaat werken met energie met een hogere intensiteit. Het is de energie met de kracht van het licht. Zuiver, stralend en intens helder wit licht. In 13 stappen bouw je dit witte licht op, waarmee je uiteraard gaat leren werken.
Door oefeningen en meditaties krijg je toegang tot deze “lichtenergie” .

4e Graad: Liefde.

Tenslotte krijg je toegang tot de grootste gave die er is. De energie van de universele, alles omvattende, niets-eisende liefde. Het is de liefde die Kuan Yin voor ons mensen voelt en die ze ons geeft om naar elkaar te gaan voelen en te gaan uitdragen. Zij is bereid ons te leiden op onze weg naar het hoogst haalbare.

Aan het einde van deze dag mag je jezelf leraar noemen van de Kuan Yin Energie