De Aura

In de aura creëren wij onze ervaringen, ook die op het gebied van gezondheid en ziekte.

Zoals je ongetwijfeld weet bestaat ons fysieke lichaam binnen een groter geheel, een menselijk energieveld ofwel de Aura.
De aura bestaat uit een 7-tal “lichamen” die voor een deel over elkaar heen liggen en voor een deel niet. Ons fysieke lichaam is in principe de de meest verdichte vorm. Ons fysieke lichaam is de som van zeven over elkaar heen liggende “lichtlichamen”.

In de aura creëren wij onze ervaringen, ook die op het gebied van gezondheid en ziekte.

In dit energieveld ligt de oorsprong van elk mankement. Het begint als een kleine beschadiging in de buitenste laag, die, verder naar binnen toe, groter/ernstiger wordt totdat er uiteindelijk in het fysieke lichaam een klacht optreedt.

Bij een “healing” werkt de therapeut in dat energieveld, zoekt daar naar blokkades en storingen en probeert die vervolgens weg te werken.

De 7 “lichtlichamen” zijn:

Het Etherisch lichaam.
Het Emotionele lichaam.
Het Mentale lichaam.
Het Astrale lichaam.
Het Etherisch-Causale lichaam.
Het Universele-Liefde lichaam.
Het Ketherisch-Causale lichaam

[one_fifth_first] [/one_fifth_first] [four_fifth] Het Etherisch lichaam:

Het etherische lichaam is samengesteld uit fijne energielijnen en heeft dezelfde opbouw als het fysieke lichaam mét alle anatomische delen en organen. Het reikt 0,5 cm tot 5 cm voorbij het fysieke lichaam. Het hoort bij het 1e chakra en de kleur varieert van lichtblauw tot grijs.[/four_fifth] [one_fifth_first] [/one_fifth_first] [four_fifth] Het Emotionele lichaam:

Het 2e auralichaam, het “fijnstoffelijke” lichaam, wordt in het algemeen het “emotionele” lichaam genoemd. Het is verbonden met onze gevoelens. Het volgt ongeveer de omtrek van het fysieke lichaam, maar is veel vloeiender. (minder “vast” dan het fysieke of etherische) Gerekend vanuit het fysieke lichaam breidt het zich uit tussen de 2,5 en 7,5 cm. Het is verbonden aan het 2e chakra en het bevat alle mogelijke kleuren.
[/four_fifth] [one_fifth_first] [/one_fifth_first] [four_fifth] Het Mentale lichaam

Het 3e lichaam is samengesteld uit nog fijnere substanties en verbonden met gedachten en mentale processen. Het ziet er meestal uit als een helder geel licht dat het hele lichaam omgeeft. Het reikt van ongeveer 7 tot 20 cm vanaf het fysieke lichaam en behoort bij het 3e chakra.
[/four_fifth] [one_fifth_first] [/one_fifth_first] [four_fifth] Het Astrale lichaam:

Het astrale lichaam is samengesteld uit kleurwolken, die mooier zijn dan die van het emotionele lichaam. De kleuren zijn dan wel ongeveer hetzelfde, maar zijn vermengd met het rose liefdeslicht. Op het niveau van het astrale lichaam liggen de intermenselijke kontakten, de uitwisseling van uitstraling van mensen. Je kunt er de verliefdheid in terugvinden, maar ook het je niet prettig voelen in dezelfde ruimte te zijn als bepaalde andere mensen. Het astrale lichaam behoort bij het 4e chakra en ligt tussen de 15 en 30 cm van het fysieke lichaam.
[/four_fifth] [one_fifth_first]
[/one_fifth_first] [four_fifth]

Het Etherisch-Causale lichaam:

Het etherisch-causale lichaam bevat de volledige blauwdruk van ons fysieke lichaam. Het is het negatiefje van het etherische lichaam, dat weer de “mal” is van ons fysieke lichaam. Het etherische lichaam, en dus ook het fysieke, worden hier gevormd. Dus als er iets mis is in het etherisch lichaam, zul je in dit 5e lichtlichaam aan het werk moeten. De kleur is donkerblauw, het hoort bij het 5e chakra en ligt ongeveer 75 cm buiten het fysieke lichaam.
[/four_fifth] [one_fifth_first]
[/one_fifth_first] [four_fifth] Het Universale-Liefde lichaam:

Het 6e lichaam is het emotionele lichaam van onze spiritualiteit. Het bestaat uit onvoorwaardelijke liefde, heeft een zilver/gouden gloed, behoort bij het 6e chakra en is op 60 tot 80 cm vanaf ons fysieke lichaam te vinden.
[/four_fifth] [one_fifth_first]
[/one_fifth_first] [four_fifth] Het Ketherisch-Causale lichaam:

Het is ons spirituele mentale lichaam. Het is het lichaam, waarin we één zijn met de Allerhoogste, met de Bron van alle leven. Het is de beschermlaag van ons energieveld en biedt weerstand aan alles dat er door wil. Behorend bij het 7e chakra is de kleur goud en strekt zich van ongeveer 75 cm tot 1 meter uit om ons lichaam.
[/four_fifth]