Counseling

Uiteindelijk ben jij degene die dingen beslist

Bij counseling/gesprekstherapie wordt ingegaan op vragen die je hebt; problemen waar je tegenaan loopt of er wordt gekeken naar wat er op dat moment speelt. Meestal is het zo dat je meerdere gesprekssessies houdt, maar uiteindelijk ben jij degene die deze dingen beslist. Als ondersteuning kunnen bepaalde oefeningen gedaan worden; er kan “huiswerk” gegeven worden; er kan gebruik gemaakt worden van kaarten of rune-stenen. Tijdens de gesprekken zal blijken wat nodig is.

Er kan een moment komen waarop ik niet verder kan of mag gaan met de behandeling. Wees gerust, ik zal je niet “zomaar” wegsturen. Ik zal je dan altijd naar een collega verwijzen die je vanaf dan verder zal begeleiden.