Behandelingen

Bij zowel Reiki als Kuan Yin Energie wordt bij de behandeling gewerkt met handoplegging

Er zijn diverse behandelingen mogelijk. Voor behandelingen met Reiki of Kuan Yin Energie geldt dat je je niet hoeft te ontkleden. Hooguit zal je gevraagd worden makkelijke kleding aan te trekken of strakzittende kleding wat losser te maken. Ook zal je gevraagd worden sieraden af te doen en, indien van toepassing, contactlenzen uit te doen.

Bij zowel Reiki als Kuan Yin Energie wordt bij de behandeling gewerkt met handoplegging.
Als je er bezwaar tegen hebt aangeraakt te worden wil je dat dan van te voren aangeven zodat ik daar rekening mee kan houden. Voor beide energie-vormen zijn een aantal handposities nodig.

Voor de behandelingen ga ik uit van een uur-tarief. Het staat je vrij de duur zelf te bepalen. Ik wil het wel graag vantevoren weten als je wilt afwijken van de tijdsduur.